MEITOKU YAGI

Meitoku YagiMeitoku Yagi  se narodil  6. 3. 1912 v Naha na Okinawě. Jeho dědeček ho přivedl k Chojunovi Miyagimu, když mu bylo 14 let. Dědeček Yagi na vysvětlenou představil svého vnuka Meitoku Yagi jako potomka velmi váženého předka, který byl kdysi  na Okinawě činný jak v politice tak i v bojových umění.  Rodina Yagi jsou potomky velmi staré čínské rodiny usazené v Kumemura na ostrově Okinawa již od 14 století.  Historické záznamy popisují tento moment jako „vyslání 36 rodin“  čínským císařem. Po té co si Miyagi ověřil Yagiho schopnosti začal jej vyučovat všechny formy Gojyu-ryu. V době kdy Yagi ještě navštěvoval gymnasium byl jako jediný ze studentů zcela zasvěcen do celého systému. Když v roce 1953 Chojun Miyagi zemřel padlo při rodinné poradě usnesení, že tím kdo převezme odpovědnost za pokračování a rozvoj školy Gojyu-ryu bude právě Meitoku Yagi a umožnili mu cvičit v mistrovo dojo. Při desátém výročí úmrtí Chojuna Miyagiho dokonce od rodiny Miyagi převzal Meitoku Yagi  mistrovo karate-gi (oděv na karate) a obi  (pás). Meitoku Yagi, aby se odlišil od některých dalších studentů, kteří otevřeli své dojo, nazval svoji školu MEIBU-KAN (ve volném překladu „Dům čistého bojovníka“). Dne 7.  2. 2003 velký sensei Meitoku Yagi zemřel.  Ještě 5 měsíců před svou smrtí demonstroval svoje cvičení v BUDOKAN ve městě Naha. V té době byl nejstarší cvičící karateka.

 

Jeho mistrovský příspěvek spočívá ve vytvoření kata Meibuken, které sestavil od roku 1970 až do roku 1990. Jde o kata Ten chi, Sei ryu, Byak ko, Shujak ku a Gen bu. Dále koncipoval kata Meibukan kobudo. Kata se zbraní Sai na platformě kata Geki sai ichi, Geki sai ni, Saifa a Shisochin a se zbraní Bo na platformě kata Geki sai ichi, Geki sai ni a Saifa.

 

Meitoku Yagi se dokázal vzdát lesku a slávy veřejnosti, přičemž celý život se vyznačoval zvláštní věrností a loajalitou k tradici okinawského karatedo, stylu Gojyu-ryu a jeho učiteli Chojunu Miyagimu.